1) Zkontrolujte prosím dodané zboží při převzetí. V případě, že zjistíte, že doručené zboží je vadné nebo mechanicky poškozené, požádejte kurýra, aby sepsal protokol o škodě a zanechal vám jeho kopii (je důležité, aby se tak stalo v den doručení), a neprodleně informujte společnost SAKO, aby byl problém co nejdříve vyřešen. V případě potíží s kontrolou zboží nebo odmítnutí kurýra sepsat protokol o škodě si prosím poznamenejte osobní údaje pracovníka přepravní společnosti - jméno, příjmení a telefonní číslo - a tyto informace neprodleně předejte společnosti SAKO
2) Podkladem pro vyřízení reklamace kvality je doklad o zakoupení zboží u společnosti SAKO. Kupujícího identifikujeme na základě faktury nebo dokladu o zaplacení DPH.
3) Tvorba takzvaných "bublin" naplněných vzduchem, které vznikají vlivem atmosférických podmínek, není u výrobků ze štípané usně důvodem k reklamaci!

Pokud zakoupené zboží neodpovídá smlouvě: Zákazník má možnost zboží u prodejce reklamovat. Takovou stížnost je třeba podat písemně a zaslat ji e-mailem na adresu biuro@sakwy. pl nebo poštou na adresu společnosti SAKO Adam Dub,
Klonowa 33, 42-300 Myszków REGON: 151487500    NIP: 5771165457. Zaměstnanci vás budou neprodleně kontaktovat (do 2 pracovních dnů) a informovat vás o postupu podávání stížností.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí stížnosti bude přijato nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud je reklamace kvality uznána nebo pokud se zjistí, že zboží není v souladu se smlouvou, bude výměna provedena podle dostupnosti výrobku. V případě nedostupnosti náhradního zboží se společnost SAKO zavazuje vrátit peníze za zboží přijaté v reklamačním řízení. Náklady na přepravu zboží do/z reklamace
Zákazník je povinen doručit reklamovaný výrobek na vlastní náklady na adresu sídla společnosti SAKO. Pokud je reklamace kvality uznána, internetový obchod vrátí peníze za přepravní službu poté, co zákazník předloží příslušné doklady potvrzující její cenu. Pokud je reklamace kvality uznána, zákazník nenese žádné náklady spojené s přepravní službou. Náklady na dopravu nese internetový obchod.
V případě zamítnutí reklamace kvality nese náklady na dopravu zákazník

Vrácení zakoupeného zboží Spotřebitel může zboží vrátit v souladu se zákonem. Pokud se spotřebitel rozhodne od objednaného zboží odstoupit, má právo zásilku vrátit do 14 dnů od jejího převzetí. K zásilce musí být přiloženo prohlášení o odstoupení od smlouvy a originál účtenky nebo fotokopie faktury za DPH. Vracet lze pouze nepoužité zboží (bez známek používání) a originálně zabalené, pokud bylo zboží dodáno v balíčku. Částka bude vrácena do 14 dnů bankovním převodem na účet uvedený zákazníkem nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce.